tijdvakken kwartet voor pabo-student

Ook pabo-student heeft voordeel van Tijdvakken Kwartet

Update bij onderstaande blog: Op 9 oktober stelden de vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer voor om een deel van de toelatingstoets voor de Pabo, waaronder die voor geschiedenis, te schrappen. Dit schrijven verschillende media waaronder het AD. Op die manier zal het aantrekkelijker worden voor mensen om de opleiding te volgen. Eventuele hiaten moeten tijdens de opleiding rechtgezet worden. Wij van Kwartetwinkel zijn heel benieuwd hoe bijvoorbeeld Barbara de Kort van het Lobo daarover denkt. Een leuk idee voor een follow-up van onderstaand bericht.

Bijna een derde van de studenten die zich aanmelden voor een lerarenopleiding zakt voor de toelatingstoets geschiedenis. Dat is de strekking van artikel dat dagblad Trouw in augustus 2019 publiceerde. Voor andere vakken slagen beduidend meer studenten voor de examens. “Het is duidelijk dat we voor geschiedenis extra inspanningen moeten leveren in de voorbereiding”, aldus Barbara de Kort, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (Lobo) in de krant.

Sinds 2014 is het klaarblijkelijk verplicht voor havisten en mbo’ers, die geen geschiedenis in hun eindexamenpakket hadden, om deze toelatingstoets met succes te maken om met de pabo te mogen starten. Trouw schrijft dat sinds 2014 ongeveer 14.000 toelatingstoetsen zijn gemaakt. Dat beteken dat zo’n 4200 studenten zijn gezakt. Of zij alsnog aan de pabo zijn begonnen is de vraag. Zeker tegen de achtergrond van de tekorten van docenten in het onderwijs is dit jammerlijk.

Met name de Middeleeuwen blijkt een bottelneck voor veel aspirant-studenten. Uiteraard dienen studenten die de toets zullen maken zich gedegen voor te bereiden. Maar het vak geschiedenis is lastig, omdat het lastiger zelfstandig is te doen. Naast veel feiten stampen moeten er verbanden gelegd worden. Juist dit maak het vak geschiedenis boeiend, maar dus ook moeilijk.

tien tijdvakken kwartet
Ook de Middeleeuwen maken onderdeel uit van het Tijdvakken Kwartetspel. Studenten kunnen hun examen dus oefenen aan de hand van het spel.

Omdat ik zelf nieuwsgierig was geworden naar deze toelatingstoets waar zoveel studenten over struikelen besloot ik oefenmateriaal te downloaden. De toets stamt uit 2014 en bevat 58 meerkeuzevragen die in 90 minuten beantwoord moeten worden. Je slaagt als je 62% van de vragen correct beantwoordt. Als historicus moet ik zeggen dat er inderdaad best lastige vragen tussen staan. Soms juist omdat ze meerkeuze zijn en twee antwoorden zo sterk op elkaar lijken. Hieronder de eerste twee vragen:

 

Vraag 1 Welke gebeurtenis wordt beschouwd als het startpunt van de Opstand of

de Tachtigjarige Oorlog?

A de inname van het stadje Den Briel door de Watergeuzen

B de inval van de legers van Willem van Oranje in de Nederlanden

C de vernieling van de katholieke kerken door de protestanten

D het afzweren van koning Filips II door de Nederlandse edelen

 

Vraag 2 Michiel de Ruyter

Een historicus doet onderzoek naar het leven van de zeventiende-eeuwse

admiraal Michiel de Ruyter. De historicus is de grootste expert in Nederland op

dat gebied. Hij is op zoek naar nieuwe informatie over het leven van De Ruyter.

Welke bron kan hem die nieuwe informatie waarschijnlijk geven?

A een nieuwe uitgave van de brieven van Michiel de Ruyter

B een onlangs uitgezonden documentaire over het leven van Michiel de Ruyter

C een onlangs ontdekte bladzijde uit het dagboek van Michiel de Ruyter

D een precies nagebouwde versie van het vlaggenschip van Michiel de Ruyter

Een standbeeld van Michiel de Ruyter.

Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik niet alle vragen heb gemaakt. Maar van de meeste vragen die ik las, meen ik het juiste antwoord te kennen. Wat me opviel dat het soms juist veel om feitenkennis gaat en bij andere om logisch nadenken, zoals vraag 2 hierboven. Het leggen van verbanden zoals in het artikel wordt genoemd zie ik niet terugkomen.

Het lijkt mij dus vooral zaak dat de studenten in spe zich goed verdiepen in de stof. Gelukkig adviseert de pabo precies welk lesboek of welke sites je kunt gebruiken. Dan is het kwestie van inzet. Ik moet denken aan de uitspraak van een hoogleraar die met boze stem de werkgroep toesprak waaraan ik deelnam: ‘gaat heen en lees!’ Wij konden gaan, want niemand bleek de verplichte literatuur gelezen te hebben. Gênant was het maar wel een les die ik in mijn oren heb geknoopt. Als je de stof niet hebt gelezen en het niet hebt voorbereid, val je door de mand.

Met Kwartetwinkel hebben wij voor de aspirant-studenten een goede tip: het Tien Tijdvakken Kwartetspel. Leuk als afleiding van het studeren voor deze toets. En je leert er ook nog iets van. Bijvoorbeeld door het spel iets lastiger te maken. Je krijgt bijvoorbeeld de gevraagde kaart pas als je er een vraag bij beantwoord. Bijvoorbeeld: wie vermoorde Willem van Oranje?

 

tien tijdvakken
Het Tien Tijdvakken Kwartetspel.

Meer weten over het Tijdvakkenspel? Neem een kijkje bij onze blogs.

Speciaal voor docenten ontwikkelden wij een pdf met activerende werkvormen. Zo weet je precies hoe je het spel kunt gebruiken in de les. Naast een potje kwartet is spel ook geschikt om anders in te zetten. Die pdf kun je gratis aanvragen via onze website. 

Het Tijdvakken Kwartetspel kost 9,95 euro exclusief verzendkosten. Bestellen? Stuur ons een bericht!