tien tijdvakken

Dom van Utrecht ook onderdeel van Tien Tijdvakken Kwartet

Vanaf het schoolplein van het St. Gregorius College aan de Nobeldwarsstraat in Utrecht heb je zicht op het puntje van de Dom die nu in de steigers staat. De renovatie van de Domtoren startte in 2018 en duurt vijf jaar. Er is bijna veertig miljoen euro mee gemoeid. Goed onderhoud van de Domkerk is noodzakelijk en kost een flinke duit, leert de geschiedenis.

In de middeleeuwen werden veel kerken, torens en kathedralen gebouwd dankzij aflaten. Veel mensen geloofden in God en de hemel. Om daarin te geraken moest je door de ballotage komen. Begane zonden tijdens je leven betekenden minpunten in de vorm van een zondestraf. Om de straf te verkorten konden mensen een aflaat kopen bij de katholieke kerk. Hun zonden werden op deze wijze vergeven. Met deze inkomsten werden de religieuze bouwwerken gefinancierd. Zo werd bijvoorbeeld de Sint Pieter in Rome gebouwd.

Huis van God
En dus ook de Dom van Utrecht. In 1254 werd gestart met de bouw van de Gotische kerk en in 1321 startte men met de bouw van de toren. In 1382 was de Domtoren klaar en dit prestigeproject was 112 meter hoog. De kerk kwam echter nooit volledig af omdat de Duitse theoloog Maarten Luther roet in eten gooide. Luther vond dat de aflatenhandel fout was, omdat hij ervan overtuigd was dat God de zonden vergeeft na het tonen van berouw en niet na het betalen van geld. Dit idee vormde het begon van de reformatie. Met de reformatie wilde Luther en zijn geestverwanten de bestaande katholieke kerk verbeteren. Het is dus een hervorming en niet zo zeer de stichting van een nieuwe kerk.

Het schip van de kerk bleef onvoltooid, omdat na de reformatie in 1580 de handel in aflaten instortte en de financiering voor de bouwwerkzaamheden stokte. De Domkerk kwam in protestantse handen omdat de eigenaar van richting wisselde.

Rampen
Al voordat de bouw gereed kwam moest de toren voor het eerst gerenoveerd worden. In het rampjaar 1672 bezette de Fransen ons land en moest er veel belasting betaald worden. Het Domkapittel, de eigenaar van de toren en kerk, had op deze manier geen centen meer voor het onderhoud. Twee jaar later teisterde een tornado de stad Utrecht en stortte het schip van de kerk in. Er was geen geld om dit te herstellen en daarom heeft Utrecht naast de Dom ook het Domplein, wat in 1912 deze naam kreeg.

Klassenuitjes
Natuurlijk is het beklimmen van Dom een leuke excursie en daarnaast zijn de Domkerk, Domunder en het Academiegebouw ook zeer de moeite waard.

Tien Tijdvakken Kwartetspel
Kwartetwinkel ontwikkelde afgelopen jaar het Tijdvakken Kwartetspel, een spel waarmee je de tien tijdvakken leert beheersen. Het is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In ons Tijdvakken Kwartetspel zit natuurlijk de Dom van Utrecht. Samen met de kaartjes Floris de Vijfde, Het koggeschip en de Kruistochten vormt dit het tijdvak Steden en Staten (1000-1500).

Meer weten?
Wil je meer weten over het Tijdvakken Kwartetspel of het gebruiken in je les over de tien tijdvakken? Kijk dan hier. 

Meteen bestellen? Click hier! 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen gebruikt voor deze blog:

https://www.entoen.nu/nl/utrecht/stad/de-gotische-domkerk

https://historiek.net/maarten-luther-1483-1546/297/

https://historiek.net/reformatie-oorzaken-hervorming-samenvatting/72265/

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1834498/de-aannemer-is-bekend-restauratie-domtoren-gaat-van-start.html